• Motocicletes sense sidecar amb una potència màxima de 125 c.c.

 

  • Vehicles per persones amb movilitat reduïda

 

  • Vehicles de tres rodes i cuadricicles amb una potencia màxima no superior a 15kw.

 

  • L'obtenció d'aquest permís implica la concesió del permís AM.

 

L´OBTENCIÓ D´AQUEST PERMIS REQUEREIX LA SUPERACIÓ D´UN EXAMEN TEÓRIC, UN EXAMEN D´HABILITAT EN CIRCUIT TANCAT I UN EXAMEN FINAL EN VIA OBERTA AL TRÁNSIT