• Automòvils, que no siguin motos, fins a un màxim de 3500 kg i amb un nombre de places que no excedeixi de 9 (inclòs el conductor).

 

  • Edat mínima: 18 anys.
  • 

 

  • Amb aquest permís es pot arrosegar un remolc lleuger (750 kg)
  •