• Vehicles prioritaris i de servei públic

 

  • Edat mínima: 19 anys.

 

  • Antiguitat d´1 any del permís B

 

L´OBTENCIÓ D´AQUEST " PERMÍS " REQUEREIX LA SUPERACIÓ D´UN EXAMEN TEÓRIC.

  •